خدمات ما

آموزش

امروزه ارتقا دانش افراد و اشخاص مشغول در صنعت، در زمینه های طراحی، ساخت، آنالیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. چراکه افزایش دانش فنی افراد مشغول در بخش توسعه و تحقیق، باعث پیشرفت یک شرکت ویا کارخانه خواهد شد. در این راستا ژئومارس با بهره گیری از تخصص خود در جهت آموزش های تخصصی برای شرکت ها و موسسات گام برداشته است و آمادگی همکاری با هر سازمان یا موسسه می باشد.

برگزاری کمپ آموزشی

برگزاری کمپ آموزشی چند روزه و ساخت پرینترهای کوچک در این دوره ها

برگزاری وبینار

برگزاری وبینارهای ملی و بین المللی در زمینه تولید افزایشی

به بالای صفحه بردن