درباره ما

تاریخچه تیم

اعضای تیم

دستاورد ها

دربارۀ ژئومارس، خدمات، محصولات آن و فاندرها و تیم آن

شرکت هامون صنعت زمین که با نام تجاری ژئومارس شناخته می‌شود، در  سال 1400 با هدف طراحی و ساخت پرینترهای سه بعدی از جمله پرینترهای سه بعدی سرامیک و بتن در سایزهای خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی کار خود را شروع کرد.

در تیم ژئومارس، مهندسین جوان ایرانی گرد هم آمدند تا در حوزه عمران، معماری، رباتیک و مواد پیشرفته، با هم اندیشی و ادغام تجربه و دانش خود یک فعالیت تیمی در راستای ایجاد تکنولوژی‌های نوین و نیز بومی سازی آن‌ها در جهت برطرف کردن نیازهای صنعت کشور داشته باشند.

به صورت کلی ژئومارس با اهداف زیر پا به عرصه میدان پرینتر های 3 بعدی گذاشته است:

 • کاهش هزینه ساخت به دلیل کاهش استفاده از مواد اولیه، نیروی کار، جابجایی و انبار کردن مصالح
 • کاهش ضایعات تا 30 درصد به دلیل قابلیت استفاده مجدد از مصالح و انبار کردن آن
 • افزایش طراحی و ساخت اشکال با طراحی‌های خاص و مشکل در معماری
 • کاهش زمان ساخت تا 75 درصد
 • کاهش استفاده از مصالح
 • ساخت و ساز در شرایط سخت و پیچیده
 • صرفه جویی در وقت، هزینه و انرژی
 • کاهش قیمت نهایی پرینتر
 • تولید و فروش محصولات دکوراتیو

اعضاء تیم ژئومارس

مشخصات مؤسسان و تیم ژئومارس به شرح زیر است:

 • مهندس امین کاشفی (کارشناسی ارشد مهندسی عمران) / مدیر عامل، بنیانگذار و مدیر اجرایی
 • آیگین اریادی (کارشناسی ارشد مهندسی مواد) / رئیس هیات مدیره، مسئول بخش سیمان و امور مالی
 • سید مصطفی شفیعی (کارشناسی مواد – رباتیک) / عضو هیات مدیره، مسئول بخش رباتیک و برنامه نویسی
 • پوریا قدیر ( دکتری مهندسی عمران) / عضو هیات مدیره، مسئول بخش مارکتینگ و روابط عمومی)

ما در ژئومارس چه کاری انجام می دهیم؟

تیم ژئومارس با تکیه بر دانش فنی اعضای خود، خدمات متنوعی را در حوزه عمران، مکانیک، مواد  و محیط زیست ارائه می‌دهد. خدمات ژئومارس به شرح زیر است:

فروش محصولات دکوراتیو ساخته شده با پرینترهای سه بعدی

پرینترهای سه بعدی به عنوان یک فناوری نوین قادر به چاپ دقیق محصولات دکوراتیو از جمله انواع گلدان‌ها، ماگ‌ها و دیگر ظروف پرکاربرد در دکوراسیون داخلی هستند. با استفاده از پرینترهای سه بعدی قادر به تولید اشکال پیچیده خواهیم بود که آن را نسبت به سایر روش‌های تولید برتری می‌بخشد.

فروش متریال و کارتریج پرینترهای 3 بعدی

یکی دیگر از خدمات تیم ژئومارس در حوزه پرینترهای سه بعدی، فروش متریال، فیلامنت و کارتریج‌های تولید شده متناسب با هر یک از انواع مختلف پرینتر های 3 بعدی است.

تولید و فروش پرینترهای سه بعدی

همان‌طور که گفته شد، تیم ژئومارس با هدف بومی سازی صنعت نوین پرینترهای سه بعدی پا به عرصه این میدان گذاشته است. یکی از اهداف ما تولید پرینترهای 3 بعدی در سایز‌های مختلف از جمله پرینتر سه بعدی خانگی، پرینتر سه بعدی نیمه صنعتی و پرینتر سه بعدی صنعتی (لارج اسکیل) به صورت بومی سازی شده با حداقل‌ترین قیمت ممکن بوده است.

تولید پرینترهای سه بعدی خانه ساز

درﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی، ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و بناها در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری مانند زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﯿﻞ و…، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮک ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و .. ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

علاوه بر موارد ذکر شده، پرینترهای سه بعدی ساخته شده توسط تیم خلاق ژئومارس قادر به استفاده از مواد سیمانی و سرامیکی ویژه است که با استفاده از پسماندهای صنعتی و پوزولان های طبیعی به دست می‌آید. از این رو تکنولوژی پرینتر 3 بعدی بومی سازی شده توسط تیم ژئومارس را می‌توان حافظ محیط زیست دانست.

به بالای صفحه بردن