لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران یک سری دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند. محصولات طراحی و پرینت شده توسط این تیم به دلیل طراحی های ویژه و منحصر به فرد و همچنین لعاب های تخصصی به کشور ها خارجی نظیر انگلستان و آمارات صادر می شود. این فناوری نوین، قابلیت تولید ظروف سرامیکی با الگوهای پیچیده و یگانه را از طریق ایجاد المان‌های سه‌بعدی و پرینت لایه به لایه به ارمغان آورده است

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

پیچر سرامیکی | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

360,000 تومان
پیچر سرامیکی با ابعاد (12*13*8)، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

جام کهربا | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

90,000 تومان
جام کهربا با ابعاد (7*7*8)، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

زیرسیگاری ساده | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

80,000 تومان
زیرسیگاری ساده با ابعاد (2*12*12)، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

زیرسیگاری طرح دار | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

180,000 تومان
زیرسیگاری طرح دار با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

سرویس نگهداری ادویه | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

740,000 تومان
سرویس نگهداری ادویه با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

شات انگشتی | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

65,000 تومان
شات انگشتی با ابعاد (5*5*6)، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

فنجان دسته دار | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

100,000 تومان
فنجان دسته دار با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

قوری چهار نفره | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

580,000 تومان
قوری چهار نفره با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

قوری دو نفره | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

400,000 تومان
قوری دو نفره با ابعاد (20*13*9)، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

لیوان انگشتی | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

120,000 تومان
لیوان انگشتی با ابعاد (8*8*9)، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

لیوان ترمه | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

130,000 تومان
لیوان ترمه با ابعاد (7*7*8)، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

مجموعه قوری و فنجان چهار نفره | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | لوازم آشپزخانه، کافه و رستوران

1,100,000 تومان
مجموعه قوری و فنجان، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.