نمایش یک نتیجه

اکسید کروم | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

117,000 تومان
اکسیدهای معدنی مانند اکسید آهن، اکسید کروم، اکسید مس و ... نقش مهمی در فرآیند لعاب‌کاری صنعت سفال و سرامیک داشته، و عمدتاً به عنوان رنگ‌کننده، مورد استفاده قرار می گیرند. این اکسیدها طیف وسیعی از رنگ‌ها و جلوه‌های بصری را ارائه می‌کنند. از اکسید های معدنی  برای ایجاد نقوش، طرح ها و الگوهای تزئینی پیچیده بر روی سطوح سرامیکی استفاده می شود که جذابیت زیبایی شناسی قطعات نهایی را افزایش می دهد.