نمایش دادن همه 8 نتیجه

استند 1402 | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | تبلیغات و مناسبت

350,000 تومان
استند 1402 با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

استند LOVE | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | تبلیغات و مناسبت

200,000 تومان
استند LOVE با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

پکیج ویژه رویداد شهرداری شیراز | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | تبلیغات و مناسبت

400,000 تومان
پکیج ویژه رویداد شهرداری شیراز با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

تندیس پتروشیمی بندر امام | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | تبلیغات و مناسبت

800,000 تومان
تندیس پتروشیمی بندر امام با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

تندیس شرکت ابزار عمده | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | تبلیغات و مناسبت

600,000 تومان
تندیس شرکت ابزار عمده با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

تندیس شورای اسلامی شهر شیراز | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | تبلیغات و مناسبت

500,000 تومان
تندیس شورای اسلامی شهر شیراز ، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

تندیس مجموعه حرکت اول | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | تبلیغات و مناسبت

800,000 تومان
تندیس مجموعه حرکت اول با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

ماگ با اسم برجسته | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | تبلیغات و مناسبت

190,000 تومان
ماگ با اسم برجسته با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.