نمایش 1–12 از 18 نتیجه

اکسید آلومینیوم | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

11,700 تومان
اکسیدهای معدنی مانند اکسید آهن، اکسید کروم، اکسید مس و ... نقش مهمی در فرآیند لعاب‌کاری صنعت سفال و سرامیک داشته، و عمدتاً به عنوان رنگ‌کننده، مورد استفاده قرار می گیرند.

اکسید آهن زرد | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

57,200 تومان
اکسیدهای معدنی مانند اکسید آهن، اکسید کروم، اکسید مس و ... نقش مهمی در فرآیند لعاب‌کاری صنعت سفال و سرامیک داشته، و عمدتاً به عنوان رنگ‌کننده، مورد استفاده قرار می گیرند.

اکسید آهن قرمز | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

10,660 تومان
اکسیدهای معدنی مانند اکسید آهن، اکسید کروم، اکسید مس و ... نقش مهمی در فرآیند لعاب‌کاری صنعت سفال و سرامیک داشته، و عمدتاً به عنوان رنگ‌کننده، مورد استفاده قرار می گیرند.

اکسید تیتانیوم | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

11,700 تومان
اکسیدهای معدنی مانند اکسید آهن، اکسید کروم، اکسید مس و ... نقش مهمی در فرآیند لعاب‌کاری صنعت سفال و سرامیک داشته، و عمدتاً به عنوان رنگ‌کننده، مورد استفاده قرار می گیرند.

اکسید سرب سرنج | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

13,000 تومان
اکسیدهای معدنی مانند اکسید آهن، اکسید کروم، اکسید مس و ... نقش مهمی در فرآیند لعاب‌کاری صنعت سفال و سرامیک داشته، و عمدتاً به عنوان رنگ‌کننده، مورد استفاده قرار می گیرند.

اکسید سرب لیتارژ | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

9,100 تومان
اکسیدهای معدنی مانند اکسید آهن، اکسید کروم، اکسید مس و ... نقش مهمی در فرآیند لعاب‌کاری صنعت سفال و سرامیک داشته، و عمدتاً به عنوان رنگ‌کننده، مورد استفاده قرار می گیرند.

اکسید کروم | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

117,000 تومان
اکسیدهای معدنی مانند اکسید آهن، اکسید کروم، اکسید مس و ... نقش مهمی در فرآیند لعاب‌کاری صنعت سفال و سرامیک داشته، و عمدتاً به عنوان رنگ‌کننده، مورد استفاده قرار می گیرند. این اکسیدها طیف وسیعی از رنگ‌ها و جلوه‌های بصری را ارائه می‌کنند. از اکسید های معدنی  برای ایجاد نقوش، طرح ها و الگوهای تزئینی پیچیده بر روی سطوح سرامیکی استفاده می شود که جذابیت زیبایی شناسی قطعات نهایی را افزایش می دهد.

اکسید مس | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

104,000 تومان
اکسیدهای معدنی مانند اکسید آهن، اکسید کروم، اکسید مس و ... نقش مهمی در فرآیند لعاب‌کاری صنعت سفال و سرامیک داشته، و عمدتاً به عنوان رنگ‌کننده، مورد استفاده قرار می گیرند.

اکسید منگنز | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

52,000 تومان
ترکیبات معدنی نقش محوری در لعاب دادن المان های  سفالی و سرامیکی ایفا می کنند و به جذابیت زیبایی و عملکرد قطعات نهایی کمک می کنند. ترکیب استراتژیک این ترکیبات معدنی، هنرمندان فعال در حوزه سرامیک را برای دستیابی به طیف وسیعی از پرداخت‌ها، از رنگ‌ها و بافت‌های زنده گرفته تا سطوح براق یا مات، توانمند می‌سازد و در نهایت کیفیت هنری و عملکردی ظروف و المان های سرامیکی را افزایش می‌دهد.

اکسیدآهن سیاه | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

12,740 تومان
اکسیدهای معدنی مانند اکسید آهن، اکسید کروم، اکسید مس و ... نقش مهمی در فرآیند لعاب‌کاری صنعت سفال و سرامیک داشته، و عمدتاً به عنوان رنگ‌کننده، مورد استفاده قرار می گیرند.

کربنات پتاسیم | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

1,820 تومان
ترکیبات معدنی نقش محوری در لعاب دادن المان های  سفالی و سرامیکی ایفا می کنند و به جذابیت زیبایی و عملکرد قطعات نهایی کمک می کنند.

کربنات سدیم | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

5,850 تومان
ترکیبات معدنی نقش محوری در لعاب دادن المان های  سفالی و سرامیکی ایفا می کنند و به جذابیت زیبایی و عملکرد قطعات نهایی کمک می کنند.