نمایش 1–12 از 14 نتیجه

 ظرف حصیری سایز بزرگ | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

1,600,000 تومان
ظرف حصیری سایز بزرگ با  ابعاد (32*23*16)، توسط تیم ژئومارس طراحی و پرینت شده است.  ژئومارس،  پیشگامان صنعت تولید ظروف سرامیکی در ایران می باشد. و المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی را با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی تولید می کند.

سینی بزرگ | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

310,000 تومان
سینی بزرگ با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

سینی کوچک | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

120,000 تومان
سینی کوچک با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

سینی متوسط | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

200,000 تومان
سینی متوسط با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

ظرف بنسای سایز بزرگ | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

1,690,000 تومان
ظرف بنسای در سایز بزرگ(42*26*14)، یکی از محصولات سرامیکی طراحی و پرینت شده توسط تیم تخصصی ژئومارس می باشد. ژئومارس، پیشگام در تولید المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی ساخته شده با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی در ایران می باشد.

ظرف بنسای سایز کوچک | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

400,000 تومان
ظرف بنسای سایز کوچک در ابعاد (23*14*8)، یکی از محصولات سرامیکی طراحی و پرینت شده توسط تیم تخصصی ژئومارس می باشد. ژئومارس، پیشگام در تولید المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی ساخته شده با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی در ایران می باشد.

ظرف بنسای سایز متوسط | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

720,000 تومان
ظرف بنسای سایز متوسط با ابعاد (30*19*10)، یکی از محصولات سرامیکی طراحی و پرینت شده توسط تیم تخصصی ژئومارس می باشد. ژئومارس، پیشگام در تولید المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی ساخته شده با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی در ایران می باشد.

ظرف حرا سایز بزرگ | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

830,000 تومان
ظرف حرا سایز بزرگ (35*30*12)، یکی از دستاورد های سرشار از هنر و فناوری ، تیم هنری و صنعتی ژئومارس می باشد. ژئومارس پیشگام  در زمینه تولید المان‌های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کاربردی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی سرامیک است.

ظرف حرا سایز متوسط | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

485,000 تومان
ظرف حرا سایز متوسط با ابعاد (28*24*9)، یکی از دستاورد های سرشار از هنر و فناوری ، تیم هنری و صنعتی ژئومارس می باشد. ژئومارس پیشگام  در زمینه تولید المان‌های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کاربردی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی سرامیک است.

ظرف حصیری سایز کوچک | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

440,000 تومان
ظرف حصیری سایز کوچک با سایز (17*13*9)، توسط تیم ژئومارس طراحی و پرینت شده است. ژئومارس، پیشگامان صنعت تولید ظروف سرامیکی در ایران می باشد. و المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی را با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی تولید می کند.

ظرف حصیری سایز متوسط | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

750,000 تومان
ظرف حصیری سایز متوسط در ابعاد (24*18*13)، توسط تیم ژئومارس طراحی و پرینت شده است. ژئومارس، پیشگامان صنعت تولید ظروف سرامیکی در ایران می باشد. و المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی را با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی تولید می کند.

ظرف ریشه نما سایز بزرگ | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | سرو و پذیرایی

ظرف ریشه نما سایز بزرگ با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.