نمایش دادن همه 12 نتیجه

فلاکس 701 | مواد اولیه | لعاب ها

264,000 تومان
فلاکس به عنوان لعاب پایه یک جزء جدایی ناپذیر صنعت سفال و سرامیک می باشد، فلاکس ها عملکردهای مختلفی را انجام می دهند، مانند کاهش نقطه ذوب برای فعال کردن دمای مناسب پخت، کنترل انبساط حرارتی برای جلوگیری از ترک خوردگی و فرسودگی، کمک به توسعه رنگ، تأثیر بر بافت سطح و پرداخت، افزایش شفافیت، و تثبیت لعاب.

لعاب اپک AF11 | مواد اولیه | لعاب ها

94,800 تومان
لعاب های اوپک( OPEC مخفف: Opaque, Porcelain Enamel, and Crystalline ) ( لعاب مادر، مینای چینی و کریستالی) دسته ای از لعاب های پایه هستند، که اهمیت قابل توجهی در صنعت سفال و سرامیک دارند. لعاب‌های مات یک پوشش غیر شفاف و براق ایده‌آل برای برجسته کردن رنگ‌ها و طرح‌ها بر روی سطوح سرامیکی ایجاد می‌کنند، و  المان های سرامیک را به انتخابی محبوب به عنوان  قطعات تزئینی و ظروف غذاخوری کاربردی تبدیل می‌کنند.

لعاب اپک O3 | مواد اولیه | لعاب ها

90,000 تومان
لعاب های اوپک( OPEC مخفف: Opaque, Porcelain Enamel, and Crystalline ) ( لعاب مادر، مینای چینی و کریستالی) دسته ای از لعاب های پایه هستند، که اهمیت قابل توجهی در صنعت سفال و سرامیک دارند. لعاب‌های مات یک پوشش غیر شفاف و براق ایده‌آل برای برجسته کردن رنگ‌ها و طرح‌ها بر روی سطوح سرامیکی ایجاد می‌کنند، و  المان های سرامیک را به انتخابی محبوب به عنوان  قطعات تزئینی و ظروف غذاخوری کاربردی تبدیل می‌کنند

لعاب اپک مات 107 | مواد اولیه | لعاب ها

112,800 تومان
لعاب های اوپک( OPEC مخفف: Opaque, Porcelain Enamel, and Crystalline ) ( لعاب مادر، مینای چینی و کریستالی) دسته ای از لعاب های پایه هستند، که اهمیت قابل توجهی در صنعت سفال و سرامیک دارند. لعاب‌های مات یک پوشش غیر شفاف و براق ایده‌آل برای برجسته کردن رنگ‌ها و طرح‌ها بر روی سطوح سرامیکی ایجاد می‌کنند، و  المان های سرامیک را به انتخابی محبوب به عنوان  قطعات تزئینی و ظروف غذاخوری کاربردی تبدیل می‌کنند. لعاب های مینای چینی  مقاومت ظروف سفالی و سرامیکی را در برابر لکه و خوردگی افزایش می دهد.

لعاب اپک مات البرز M1 | مواد اولیه | لعاب ها

96,000 تومان
لعاب های اوپک( OPEC مخفف: Opaque, Porcelain Enamel, and Crystalline ) ( لعاب مادر، مینای چینی و کریستالی) دسته ای از لعاب های پایه هستند، که اهمیت قابل توجهی در صنعت سفال و سرامیک دارند. لعاب‌های مات یک پوشش غیر شفاف و براق ایده‌آل برای برجسته کردن رنگ‌ها و طرح‌ها بر روی سطوح سرامیکی ایجاد می‌کنند، و  المان های سرامیک را به انتخابی محبوب به عنوان  قطعات تزئینی و ظروف غذاخوری کاربردی تبدیل می‌کنند.

لعاب ترانس ctn112 | مواد اولیه | لعاب ها

66,000 تومان
لعاب پایه ی ترانس(Trans)،که مخفف Transparent به معنای لعاب پایه شفاف است، یک جزء همه کاره و ضروری در صنعت سفال و سرامیک می باشد. عملکرد اصلی این لعاب پایه ی شفاف در برجسته کردن جنبه‌های بصری سرامیک، تقویت رنگ‌ها، طرح‌ها و بافت‌های سطحی است. این لعاب به ویژه به دلیل توانایی استثنائی در به نمایش گذاشتن زیبایی ذاتی خاک رس و در عین حال افزودن عمق و شفافیت ارزشمند است.

لعاب ترانس ctn124 | مواد اولیه | لعاب ها

66,000 تومان
لعاب پایه ی ترانس(Trans)،که مخفف Transparent به معنای لعاب پایه شفاف است، یک جزء همه کاره و ضروری در صنعت سفال و سرامیک می باشد. عملکرد اصلی این لعاب پایه ی شفاف در برجسته کردن جنبه‌های بصری سرامیک، تقویت رنگ‌ها، طرح‌ها و بافت‌های سطحی است. این لعاب به ویژه به دلیل توانایی استثنائی در به نمایش گذاشتن زیبایی ذاتی خاک رس و در عین حال افزودن عمق و شفافیت ارزشمند است.

لعاب ترانس F38 | مواد اولیه | لعاب ها

63,600 تومان
لعاب پایه ی ترانس(Trans)،که مخفف Transparent به معنای لعاب پایه شفاف است، یک جزء همه کاره و ضروری در صنعت سفال و سرامیک می باشد. عملکرد اصلی این لعاب پایه ی شفاف در برجسته کردن جنبه‌های بصری سرامیک، تقویت رنگ‌ها، طرح‌ها و بافت‌های سطحی است. این لعاب به ویژه به دلیل توانایی استثنائی در به نمایش گذاشتن زیبایی ذاتی خاک رس و در عین حال افزودن عمق و شفافیت ارزشمند است.

لعاب ترانس G1 | مواد اولیه | لعاب ها

69,600 تومان
لعاب پایه ی ترانس(Trans)،که مخفف Transparent به معنای لعاب پایه شفاف است، یک جزء همه کاره و ضروری در صنعت سفال و سرامیک می باشد. عملکرد اصلی این لعاب پایه ی شفاف در برجسته کردن جنبه‌های بصری سرامیک، تقویت رنگ‌ها، طرح‌ها و بافت‌های سطحی است.

لعاب ترانس G3 | مواد اولیه | لعاب ها

66,000 تومان
لعاب پایه ی ترانس(Trans)،که مخفف Transparent به معنای لعاب پایه شفاف است، یک جزء همه کاره و ضروری در صنعت سفال و سرامیک می باشد. عملکرد اصلی این لعاب پایه ی شفاف در برجسته کردن جنبه‌های بصری سرامیک، تقویت رنگ‌ها، طرح‌ها و بافت‌های سطحی است.

لعاب ترانس Mt60 | مواد اولیه | لعاب ها

68,400 تومان
لعاب پایه ی ترانس(Trans)،که مخفف Transparent به معنای لعاب پایه شفاف است، یک جزء همه کاره و ضروری در صنعت سفال و سرامیک می باشد. عملکرد اصلی این لعاب پایه ی شفاف در برجسته کردن جنبه‌های بصری سرامیک، تقویت رنگ‌ها، طرح‌ها و بافت‌های سطحی است. این لعاب به ویژه به دلیل توانایی استثنائی در به نمایش گذاشتن زیبایی ذاتی خاک رس و در عین حال افزودن عمق و شفافیت ارزشمند است.

لعاب ترانس ترکدار ctn135 | مواد اولیه | لعاب ها

80,400 تومان
لعاب پایه ی ترانس(Trans)،که مخفف Transparent به معنای لعاب پایه شفاف است، یک جزء همه کاره و ضروری در صنعت سفال و سرامیک می باشد. عملکرد اصلی این لعاب پایه ی شفاف در برجسته کردن جنبه‌های بصری سرامیک، تقویت رنگ‌ها، طرح‌ها و بافت‌های سطحی است. این لعاب به ویژه به دلیل توانایی استثنائی در به نمایش گذاشتن زیبایی ذاتی خاک رس و در عین حال افزودن عمق و شفافیت ارزشمند است.