نمایش دادن همه 8 نتیجه

آباژور پایه بلند | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | نور و روشنایی

1,750,000 تومان
آباژور پایه بلند با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

آباژور رومیزی طرح 1 | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | نور و روشنایی

750,000 تومان
آباژور رومیزی طرح 1 با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

آباژور رومیزی طرح 2 | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | نور و روشنایی

950,000 تومان
آباژور رومیزی طرح 2 با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

جاشمعی | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | نور و روشنایی

85,000 تومان
جاشمعی با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

جاعودی ساده | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | نور و روشنایی

85,000 تومان
جاعودی ساده با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

جاعودی طرح دار | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | نور و روشنایی

180,000 تومان
جاعودی طرح دار با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

لوستر طرح 1 | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | نور و روشنایی

520,000 تومان
لوستر طرح 1 با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

لوستر طرح 2 | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | نور و روشنایی

860,000 تومان
لوستر طرح 2 با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.