نمایش یک نتیجه

کربنات سدیم | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

5,850 تومان
ترکیبات معدنی نقش محوری در لعاب دادن المان های  سفالی و سرامیکی ایفا می کنند و به جذابیت زیبایی و عملکرد قطعات نهایی کمک می کنند.