نمایش یک نتیجه

کربنات پتاسیم | مواد اولیه | ترکیبات معدنی

1,820 تومان
ترکیبات معدنی نقش محوری در لعاب دادن المان های  سفالی و سرامیکی ایفا می کنند و به جذابیت زیبایی و عملکرد قطعات نهایی کمک می کنند.