دکوراسیون یک سری دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند. محصولات طراحی و پرینت شده توسط این تیم به دلیل طراحی های ویژه و منحصر به فرد و همچنین لعاب های تخصصی به کشور ها خارجی نظیر انگلستان و آمارات صادر می شود. این فناوری نوین، قابلیت تولید ظروف سرامیکی با الگوهای پیچیده و یگانه را از طریق ایجاد المان‌های سه‌بعدی و پرینت لایه به لایه به ارمغان آورده است

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

 گلدان یاقوت سایز بزرگ | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

400,000 تومان
گلدان یاقوت سایز بزرگ با ابعاد (9*9*28)، توسط تیم ژئومارس طراحی و پرینت شده است. ژئومارس،  پیشگامان صنعت تولید ظروف سرامیکی در ایران می باشد. و المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی را با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی تولید می کند.

 گلدان یاقوت سایز کوچک | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

250,000 تومان
گلدان یاقوت سایز کوچک با ابعاد (6*6*20)، توسط تیم ژئومارس طراحی و پرینت شده است. ژئومارس،  پیشگامان صنعت تولید ظروف سرامیکی در ایران می باشد. و المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی را با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی تولید می کند.

آینه بزرگ | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

830,000 تومان
آینه بزرگ با ابعاد ()، یکی از محصولات سرامیکی طراحی و پرینت شده توسط تیم تخصصی ژئومارس می باشد. ژئومارس، پیشگام در تولید المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی ساخته شده با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی در ایران می باشد.

آینه کوچک | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

140,000 تومان
آینه کوچک با ابعاد ()، یکی از محصولات سرامیکی طراحی و پرینت شده توسط تیم تخصصی ژئومارس می باشد. ژئومارس، پیشگام در تولید المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی ساخته شده با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی در ایران می باشد.

آینه متوسط | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

390,000 تومان
آینه متوسط با ابعاد ()، یکی از محصولات سرامیکی طراحی و پرینت شده توسط تیم تخصصی ژئومارس می باشد. ژئومارس، پیشگام در تولید المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی ساخته شده با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی در ایران می باشد.

ساعت دیواری | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

900,000 تومان
ساعت دیواری با ابعاد ()، یکی از محصولات سرامیکی طراحی و پرینت شده توسط تیم تخصصی ژئومارس می باشد. ژئومارس، پیشگام در تولید المان های دکوراتیو، ظروف مصرفی و کابردی ساخته شده با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی سرامیکی در ایران می باشد.

گلدان اشک | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

720,000 تومان
گلدان اشک با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی تولید شده توسط ژئومارس گلدان درخت می باشد. تیم ژئومارس یک تیم تخصصی فعال در زمینه تولید محصولات سرامیکی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی می باشد.

گلدان پیچک | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

450,000 تومان
گلدان پیچک با ابعاد (11*11*28)، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

گلدان تابیده | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

515,000 تومان
گلدان تابیده با ابعاد (33*9*9)، یکی از جمله المان های دکوراتیوی است که تیم ژئومارس تولید می کند. تیم تخصصی ژئومارس در زمینه تولید محصولات سرامیکی با بهره‌گیری از فناوری پرینت سه‌بعدی، فعالیت می‌کند.

گلدان ترنج | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

350,000 تومان
گلدان ترنج با ابعاد (7*7*20)، یکی از جمله المان های دکوراتیوی تولید شده توسط ژئومارس گلدان درخت می باشد. تیم ژئومارس یک تیم تخصصی فعال در زمینه تولید محصولات سرامیکی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی می باشد.

گلدان درخت | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

450,000 تومان
گلدان درخت با ابعاد (27*13*13)، یکی از جمله المان های دکوراتیوی تولید شده توسط ژئومارس گلدان درخت می باشد. تیم ژئومارس یک تیم تخصصی فعال در زمینه تولید محصولات سرامیکی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی می باشد.

گلدان شنل بزرگ | پرینتر سه بعدی | محصولات سرامیکی | دکوراسیون

2,500,000 تومان
گلدان شنل بزرگ با ابعاد ()، یکی از جمله المان های دکوراتیوی تولید شده توسط ژئومارس می باشد. تیم ژئومارس یک تیم تخصصی فعال در زمینه تولید محصولات سرامیکی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی می باشد.